Chromogenic EC O157:H7 Selective Agar Plate

Chromogenic EC O157:H7 Selective Agar Plate

Podloga za izolaciju i diferencijaciju Escherichia coli O157:H7

REF. PRM1574 Oznake: ,
SKU Medijum Pakovanje
PRM1574V60 Petri posuda ø9060 kom
PRM1574V240 Petri posuda ø90240 kom
PRM1574V20 Petri posuda ø9020 kom
PRM1574M50 Petri posuda ø5550 kom

  Katarina Karastanković Frenc
  Specijalista prodaje
  Sales Specialist
  +381 64 821 6411
  +381 23 580 340 (105)
  +381 23 580 722


  Reset

  SLSKUProduct TitleOpis
  1

  PRM043

  Baird Parker Agar Plate

  Preporučuje se za izolaciju i enumeraciju koagulaza pozitivnih bakterija roda Staphylococcus iz hrane i drugih uzoraka

  2

  PRM493

  Bile Esculin Agar Plate

  Podloga za selektivnu izolaciju i identifikaciju fekalnih streptokoka

  3

  PRM493I

  Bile Esculin Azide Agar Plate

  Podloga za selektivnu izolaciju i identifikaciju fekalnih streptokoka

  4

  PRM211

  Brain Heart Infusion Agar Plate

  Podloga za kultivaciju zahtevnih patogenih bakterija, kvasaca i plesni

  5

  PRM210

  Brain Heart Infusion Broth

  Podloga namenjena za umnožavanje zahtevnih patogenih koka (cocci) i drugih mikroorganizama koji su blisko povezani sa radom na krvnim kulturama i pridruženim patološkim ispitivanjima

  6

  PRM016

  Brilliant Green Agar Plate

  Brilijant zeleni agar (modifikovani) se preporučuje za selektivnu izolaciju Salmonella vrsta, osim Salmonella Typhi

  7

  PRM074

  Brucella Agar Plate

  Podloga za obogaćivanje, izolaciju i kultivaciju vrste Brucella iz kliničkih uzoraka

  8

  PRM1494I

  Buffered Peptone Water

  Podloga za predobogaćenje oštećenih Salmonella vrsta iz uzoraka hrane pre selektivnog obogaćenja i izolacije.

  9

  PRM994

  Campylobacter Agar Plate

  Podloga za selektivnu izolaciju Campylobacter vrsta iz uzoraka fecesa, hrane i drugih uzoraka

  10

  PRM887

  Campylobacter CCDA Agar Plate

  Podloga za selektivnu izolaciju i diferencijaciju Campylobacter vrsta

  11

  PRM994B

  Campylobacter Skirrow Agar Plate

  Podloga za selektivnu izolaciju Campylobacter vrsta iz uzoraka fecesa, hrane i drugih uzoraka

  12

  PRM024

  Cetrimide Agar Plate

  Podloga za selektivnu izolaciju Pseudomonas aeruginosa iz kliničkih uzoraka

  13

  PRM103

  Chocolate Agar Plate

  Podloga za izolaciju Neisseria gonorrhoeae iz hronične i akutne gonokokne infekcije

  14

  PRM103B

  Chocolate Bacitracin Agar Plate

  Podloga za izolaciju Haemophilus vrsta iz različitih kliničkih uzoraka

  15

  PRM1297A

  Chromogenic Candida Agar Plate

  Za brzu izolaciju i diferencijaciju Candida vrsta iz mešane kulture.

  16

  PRM1991I

  Chromogenic Coliform Agar Plate (CCA)

  Podloga se preporučuje za određivanje Escerichia coli i koliforma u uzorcima vode.

  17

  PRM1574

  Chromogenic EC O157:H7 Selective Agar Plate

  Podloga za izolaciju i diferencijaciju Escherichia coli O157:H7

  18

  PRM1829

  Chromogenic ESBL Agar Plate

  Podloga za selektivnu izolaciju beta-laktamaza produkujućih Enterobacteriaeceae proširenog spektra

  19

  PRM1831

  Chromogenic KPC Agar Plate

  Podloga za detekciju Gram-negativnih bakterija sa smanjenom osetljivošću na karbapeneme

  20

  PRM1674

  Chromogenic MeReSa Agar Plate

  Podloga za izolaciju i selektivnu identifikaciju meticilin rezistentnog Staphylococcus aureus (MRSA) iz kliničkih uzoraka

  1 2 3 4 5