Kligler Iron Agar

Diferencijalna podloga za identifikaciju Gram-negativnih enteričnih bakterija na osnovu njihove sposobnosti da fermentuju laktozu i dekstrozu i da stvaraju vodonik sufid

REF. PRM078 Oznake: ,
SKU Medijum Pakovanje
PRM078B250 Boca 250ml 1 kom
Pregled korpe
PRM078B500 Boca 500ml 1 kom
Pregled korpe
PRM078E25 Epruveta 9ml 25 kom
Pregled korpe
close

Registrujte se da bi smo vas obaveštavali o najnovijim informacijama i akcijama.

  Katarina Karastanković Frenc
  Specijalista prodaje
  Sales Specialist
  +381 64 821 6411
  +381 23 580 340 (105)
  +381 23 580 722

  close

  Registrujte se da bi smo vas obaveštavali o najnovijim informacijama i akcijama.

  Reset

  SLSKUProduct TitleDescription
  1
  PRM043
  Baird Parker Agar Plate
  Preporučuje se za izolaciju i enumeraciju koagulaza pozitivnih bakterija roda Staphylococcus iz hrane i drugih uzoraka
  2
  PRM493
  Bile Esculin Agar Plate
  Podloga za selektivnu izolaciju i identifikaciju fekalnih streptokoka
  3
  PRM493I
  Bile Esculin Azide Agar Plate
  Podloga za selektivnu izolaciju i identifikaciju fekalnih streptokoka
  4
  PRM211
  Brain Heart Infusion Agar Plate
  Podloga za kultivaciju zahtevnih patogenih bakterija, kvasaca i plesni
  5
  PRM210
  Brain Heart Infusion Broth
  Podloga namenjena za umnožavanje zahtevnih patogenih koka (cocci) i drugih mikroorganizama koji su blisko povezani sa radom na krvnim kulturama i pridruženim patološkim ispitivanjima
  6
  PRM016
  Brilliant Green Agar Plate
  Brilijant zeleni agar (modifikovani) se preporučuje za selektivnu izolaciju Salmonella vrsta, osim Salmonella Typhi
  7
  PRM074
  Brucella Agar Plate
  Podloga za obogaćivanje, izolaciju i kultivaciju vrste Brucella iz kliničkih uzoraka
  8
  PRM1494I
  Buffered Peptone Water
  Podloga za predobogaćenje oštećenih Salmonella vrsta iz uzoraka hrane pre selektivnog obogaćenja i izolacije.
  9
  PRM994
  Campylobacter Agar Plate
  Podloga za selektivnu izolaciju Campylobacter vrsta iz uzoraka fecesa, hrane i drugih uzoraka
  10
  PRM887
  Campylobacter CCDA Agar Plate
  Podloga za selektivnu izolaciju i diferencijaciju Campylobacter vrsta
  11
  PRM994B
  Campylobacter Skirrow Agar Plate
  Podloga za selektivnu izolaciju Campylobacter vrsta iz uzoraka fecesa, hrane i drugih uzoraka
  12
  PRM024
  Cetrimide Agar Plate
  Podloga za selektivnu izolaciju Pseudomonas aeruginosa iz kliničkih uzoraka
  13
  PRM103
  Chocolate Agar Plate
  Podloga za izolaciju Neisseria gonorrhoeae iz hronične i akutne gonokokne infekcije
  14
  PRM103B
  Chocolate Bacitracin Agar Plate
  Podloga za izolaciju Haemophilus vrsta iz različitih kliničkih uzoraka
  15
  PRM1297A
  Chromogenic Candida Agar Plate
  Za brzu izolaciju i diferencijaciju Candida vrsta iz mešane kulture.
  16
  PRM1991I
  Chromogenic Coliform Agar Plate (CCA)
  Podloga se preporučuje za određivanje Escerichia coli i koliforma u uzorcima vode.
  17
  PRM1574
  Chromogenic EC O157:H7 Selective Agar Plate
  Podloga za izolaciju i diferencijaciju Escherichia coli O157:H7
  18
  PRM1829
  Chromogenic ESBL Agar Plate
  Podloga za selektivnu izolaciju beta-laktamaza produkujućih Enterobacteriaeceae proširenog spektra
  19
  PRM1831
  Chromogenic KPC Agar Plate
  Podloga za detekciju Gram-negativnih bakterija sa smanjenom osetljivošću na karbapeneme
  20
  PRM1674
  Chromogenic MeReSa Agar Plate
  Podloga za izolaciju i selektivnu identifikaciju meticilin rezistentnog Staphylococcus aureus (MRSA) iz kliničkih uzoraka
  1 2 3 4 5