Sabouraud Maltose Agar Plate

Podloga za propagaciju plesni i kvasaca, posebno parazitskih gljivica odgovornih za kožne lezije

REF. PRM062 Oznake: ,
SKU Medijum Pakovanje
PRM062V60 Petri posuda ø90 60 kom
Pregled korpe
PRM062V240 Petri posuda ø90 240 kom
Pregled korpe
PRM062V20 Petri posuda ø90 20 kom
Pregled korpe
PRM062M50 Petri posuda ø55 50 kom
Pregled korpe
close

Registrujte se da bi smo vas obaveštavali o najnovijim informacijama i akcijama.

  Katarina Karastanković Frenc
  Specijalista prodaje
  Sales Specialist
  +381 64 821 6411
  +381 23 580 340 (105)
  +381 23 580 722

  close

  Registrujte se da bi smo vas obaveštavali o najnovijim informacijama i akcijama.

  Reset

  SLSKUProduct TitleDescription
  1
  PRM043
  Baird Parker Agar Plate
  Preporučuje se za izolaciju i enumeraciju koagulaza pozitivnih bakterija roda Staphylococcus iz hrane i drugih uzoraka
  2
  PRM493
  Bile Esculin Agar Plate
  Podloga za selektivnu izolaciju i identifikaciju fekalnih streptokoka
  3
  PRM493I
  Bile Esculin Azide Agar Plate
  Podloga za selektivnu izolaciju i identifikaciju fekalnih streptokoka
  4
  PRM211
  Brain Heart Infusion Agar Plate
  Podloga za kultivaciju zahtevnih patogenih bakterija, kvasaca i plesni
  5
  PRM210
  Brain Heart Infusion Broth
  Podloga namenjena za umnožavanje zahtevnih patogenih koka (cocci) i drugih mikroorganizama koji su blisko povezani sa radom na krvnim kulturama i pridruženim patološkim ispitivanjima
  6
  PRM016
  Brilliant Green Agar Plate
  Brilijant zeleni agar (modifikovani) se preporučuje za selektivnu izolaciju Salmonella vrsta, osim Salmonella Typhi
  7
  PRM074
  Brucella Agar Plate
  Podloga za obogaćivanje, izolaciju i kultivaciju vrste Brucella iz kliničkih uzoraka
  8
  PRM1494I
  Buffered Peptone Water
  Podloga za predobogaćenje oštećenih Salmonella vrsta iz uzoraka hrane pre selektivnog obogaćenja i izolacije.
  9
  PRM994
  Campylobacter Agar Plate
  Podloga za selektivnu izolaciju Campylobacter vrsta iz uzoraka fecesa, hrane i drugih uzoraka
  10
  PRM887
  Campylobacter CCDA Agar Plate
  Podloga za selektivnu izolaciju i diferencijaciju Campylobacter vrsta
  11
  PRM994B
  Campylobacter Skirrow Agar Plate
  Podloga za selektivnu izolaciju Campylobacter vrsta iz uzoraka fecesa, hrane i drugih uzoraka
  12
  PRM024
  Cetrimide Agar Plate
  Podloga za selektivnu izolaciju Pseudomonas aeruginosa iz kliničkih uzoraka
  13
  PRM103
  Chocolate Agar Plate
  Podloga za izolaciju Neisseria gonorrhoeae iz hronične i akutne gonokokne infekcije
  14
  PRM103B
  Chocolate Bacitracin Agar Plate
  Podloga za izolaciju Haemophilus vrsta iz različitih kliničkih uzoraka
  15
  PRM1297A
  Chromogenic Candida Agar Plate
  Za brzu izolaciju i diferencijaciju Candida vrsta iz mešane kulture.
  16
  PRM1991I
  Chromogenic Coliform Agar Plate (CCA)
  Podloga se preporučuje za određivanje Escerichia coli i koliforma u uzorcima vode.
  17
  PRM1574
  Chromogenic EC O157:H7 Selective Agar Plate
  Podloga za izolaciju i diferencijaciju Escherichia coli O157:H7
  18
  PRM1829
  Chromogenic ESBL Agar Plate
  Podloga za selektivnu izolaciju beta-laktamaza produkujućih Enterobacteriaeceae proširenog spektra
  19
  PRM1831
  Chromogenic KPC Agar Plate
  Podloga za detekciju Gram-negativnih bakterija sa smanjenom osetljivošću na karbapeneme
  20
  PRM1674
  Chromogenic MeReSa Agar Plate
  Podloga za izolaciju i selektivnu identifikaciju meticilin rezistentnog Staphylococcus aureus (MRSA) iz kliničkih uzoraka
  1 2 3 4 5