Контакт

Доколку сакате да порачате или дознаете повеќе за нашите производи, контактирајте го нашиот оддел за продажба:


ProMedia prodaja

ProMedia doo

Краља Петра Првог 114,
23300 Кикинда
Србија

Telefon

0230 401 150


Контактирајте ги информациите за производство:


ProReady производство

ProReady - Производство

Пут за пристаниште 140,
23300 Кикинда
Србија

Телефон

+381 230 315 045

Е-пошта

    Kantaktirajte nas