За ProReady

PROREADY - Ready To Use Culture Media

Производствениот програм ProReady е создаден така што преку понуда на општи, селективни и хромогени готови хранливи медиуми, можеме да ги задоволиме потребите на микробиолошките лаборатории.

Употребата на подготвени микробиолошки подлоги им обезбедува на микробиолошките лаборатории највисоко ниво на квалитет и перформанси пружајќи им:

  • Сертифициран производ со континуиран униформиран квалитет,
  • Сигурност и прецизност на резултатот,
  • Едноставност и комфор во работењето,
  • Едноставност и заштеда во контролата на квалитетот,
  • Заштеда на време – подобра ефикасност на лабораторијата,

Финансиска заштеда – исплатливостНа крајните корисници, им го олеснуваме работењето со производи со униформиран и висок квалитет и им нудиме прилика фокусот во лабораторијата да биде на резултатите, а помалку на процесите за нивно подготвување и контрола, кои одземаат време.