Изберете производ

+381 64 821 6411

ProReady - Ready To Use Culture Media

PROREADY – ПРОИЗВОДСТВО НА ПОДГОТВЕНИ МИКРОБИОЛОШКИ ХРАНЛИВИ МЕДИУМИ

Производствениот програм ProReady е создаден така што преку понуда на општи, селективни и хромогени готови хранливи медиуми, можеме да ги задоволиме потребите на микробиолошките лаборатории.

ПОДГОТВЕНИ МИКРОБИОЛОШКИ ХРАНЛИВИ МЕДИУМИ

ДОДАТОК НА ХРАНЛИВИ МЕДИУМ

VIRAL TRANSPORT MEDIUM SYSTEMProReady

Со гордост ви претставуваме производ со врвен квалитет изработен во Србија!

ProReady се прилагодува на потребите и барањата на клиентите

Нашиот производствен програм е создаден така што преку понуда на општи, селективни и хромогени готови хранливи медиуми, може да ги задоволи потребите на клиничките лаборатории, лабораториите за испитување на квалитетот на намирници и вода како и потребите на фармацевтската индустрија.

TЕХНИЧКА ОПРЕМЕНОСТ

ПроМедиа своето производство го опреми според светските водечки стандарди, наложени од страна на фармацевтските куќи, а водено од добрата пракса и позитивните примери на својот ментор, компанијата HiMedia Laboratories.

КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ

Квалитетот на производот е приоритет на нашето производство и, е постигнат преку стандардизација на сите фази на производниот процес, како и тестирање на квалитетот на секоја произведена серија.

Нашите задоволни партнери