Izaberite proizvod

064 821 6411

ProReady - Ready To Use Culture Media

PROIZVODNJA GOTOVIH MIKROBIOLOŠKIH HRANLJIVIH PODLOGA, NUTRIENT SUPPLEMENT MEDIUMA I VIRUSNIH TRANSPORTNIH MEDIUM SISTEMA

Naš proizvodni program je kreiran tako da kroz ponudu opštih, selektivnih i hromogenih gotovih hranljivih medijuma može zadovoljiti potrebe kliničkih i sanitarnih laboratorija, kao i potrebe farmaceutske industrije. Pored gotovih hranljivih podloga proizodimo Nutrient supplement medium (defibrinisana krv ovce i konja) i Virusni transportni medium sistem.ProReady

Sa ponosom predstavljamo proizvod vrhunskog kvaliteta proizveden u Srbiji!

ProReady se prilagođava potrebama i zahtevima kupaca

Naš proizvodni program je kreiran da zadovolji potrebe i kliničkih i sanitarnih laboratorija, kao i potrebe farmaceutske industrije. Sa širokim spektrom formata, formulacija i veličina, ProReady se prilagođava potrebama i zahtevima kupaca i postavlja standarde u radu…

Tehnička opremljenost po najvišim svetskim standardima

ProMedia je svoju proizvodnju opremila po vodećim svetskim standardima, diktiranim od strane farmaceutskih kuća, a vođena dobrom praksom i pozitivnim primerima svog mentora, kompanije HiMedia Laboratories.

Kontrola kvaliteta

Kvalitet proizvoda je prioritet naše proizvodnje i postignut je kroz standardizaciju svih faza proizvodnog procesa i testiranjem kvaliteta svake proizvedene serije.

Naši zadovoljni partneri