O ProReady

PROREADY - Ready To Use Culture Media


ProReady proizvodni program je kreiran tako da kroz ponudu opštih, selektivnih i hromogenih gotovih hranljivih medijuma možemo zadovoljiti potrebe mikrobioloških laboratorija.

Upotreba pripremljenih mikrobioloških podloga donosi mikrobiološkim laboratorijama najviši nivo kvaliteta i performansi  pružajući:

  • Sertifikovani proizvod uniformnog kvaliteta u kontinuitetu,
  • Pouzdanost i preciznost razultata,
  • Jednostavnost i konfor u radu
  • Jednostavnost i uštedu u kontroli kvaliteta
  • Ušteda u vremenu-bolja efikasnost laboratorije,
  • Finansijska ušteda- isplativost

Krajnjim korisnicima, proizvodima uniformnog, visokog kvaliteta, olakšavamo rad i nudimo priliku da u laboratoriji fokus bude na rezultatima, a manje na vremenski zahtevnim procedurama pripreme i njihovoj kontroli.