Prednosti ProReady gotovih podloga

Prenost ProReady gotovih podloga

Kako bi laboratorija odgovorila na sve zahteve, kao najpraktičnije i najracionalnije rešenje preporučuje se upotreba pripremljenih mikrobioloških podloga koja mikrobiološkim laboratorijama donosi najviši nivo kvaliteta i performansi pružajući:

  • Uštedu u vremenu koje je potrebno u procesu pripreme
  • Uniformni i konstantan kvalitet praćen sertifikatom analize
  • Jednostavnost i komfor u radu
  • Jednostavnost i uštedu u kontroli kvaliteta

Ovakav sertifikovani proizvod donosi laboratoriji:

  • Precizne i pouzdane rezultate
  • Uštedu u vremenu – bolju efikasnost laboratorije/li>
  • Uštedu u finansijskom smislu

Troškove je opravdano smanjiti jedino ukoliko ne utiču na kvalitet analiza, a u ovom slučaju se smanjenjem troškova podiže kvalitet rada laboratorije.