ProReady

PROIZVODNJA GOTOVIH MIKROBIOLOŠKIH HRANLJIVIH PODLOGA

ProReady

Sa ponosom predstavljamo proizvod vrhunskog kvaliteta proizveden u Srbiji!

O PROREADY BRENDU

ProReady proizvodni program je kreiran tako da kroz ponudu opštih, selektivnih i hromogenih gotovih hranljivih medijuma možemo zadovoljiti potrebe mikrobioloških laboratorija.

Upotreba pripremljenih mikrobioloških podloga donosi mikrobiološkim laboratorijama najviši nivo kvaliteta i performansi.


TEHNIČKA OPREMLJENOST

ProMedia je svoju proizvodnju opremila po vodećim svetskim standardima, diktiranim od strane farmaceutskih kuća, a vođena dobrom praksom i pozitivnim primerima svog mentora, kompanije HiMedia Laboratories.


PREDNOST PROREADY GOTOVIH PODLOGA

Kako bi laboratorija odgovorila na sve zahteve, kao najpraktičnije i najracionalnije rešenje preporučuje se upotreba pripremljenih mikrobioloških podloga koja mikrobiološkim laboratorijama donosi najviši nivo kvaliteta i performansi…


SISTEM KVALITETA

Kvalitet proizvoda je prioritet naše proizvodnje i postignut je kroz standardizaciju svih faza proizvodnog procesa i testiranjem kvaliteta svake proizvedene serije.