Promedia

25 Years Caring About You

PROMEDIA - Specijalisti u laboratorijskom snabdevanju

ProMedia je kompanija osnovana u Kikindi 1996. godine kao porodična firma, sa 100% kapitala u privatnom vlasništvu .

Od svojih početaka, kao male trgovačke firme, ProMedia se razvila u kompaniju sa zavidnom pozicijom na tržištu, sa poslovnim centrima u Beogradu, Zrenjaninu i Nišu.

Organizacijom i načinom rada kompanija se prilagođava savremenim načinima poslovanja kako na domaćem, tako i na tržištu regiona. Neprekidnom razradom strateškog razvoja, neprestanom nadogradnjom sistema kontrole kvaliteta, stalnim stručnim usavršavanjem svojih zaposlenih, te ulaganjem u kapacitete i programe, ProMedia je postala  lider u laboratorijskom snabdevanju.

Porodica ProMedije trenutno broji više od 85 članova. Njihova uloga je ključna, jer zaposleni svojim znanjem, veštinama i sposobnostima kompaniju čine prepoznatljivom među konkurencijom. ProMedia je kuća koja partnerskim pristupom ostvaruje više. Stvaramo poverenje na temelju uzajamnog poštovanja sa našim partnerima koji su danas veoma brojni.

Svoj uspeh ne merimo samo kroz poslovna dostignuća, već i po tome koliko dobro služimo zajednici, i u kojoj meri unapređujemo kvalitet života ljudi. Od samog početka, društveno odgovorno ponašanje, je deo naše poslovne politike i korporativne kulture, i strategija koju neguje, kako menadžment kompanije tako i svi zaposleni. Neprestano prihvatamo odgovornost za pružanje doprinosa kao dobar član zajednice i preduzimamo različite akcije sa ciljem podsticanja stvaranja boljeg društva, zaštite i unapređivanja životne sredine i ojačavanja lokalne zajednice.

ProMedia se danas bavi prodajom laboratorijske opreme, reagenasa, hemikalija, materijala za kontrolu sterilizacije i potrošnog laboratorijskog materijala za mikrobiološke, biohemijske, citogenetske i PCR laboratorije, kao i laboratorije za kontrolu kvaliteta vode, hrane, lekova i ostale industrijske laboratorije.

Nakon vise od dvadeset godina na tržištu laboratorijskog i medicinskog potrošnog materijala, formirana je čvrsta osnova za još veći rast i razvoj ProMedije. Naš management team je 2016.god. doneo odluku da zakoračimo u svet proizvodnje.

ProMedia

Specijalisti u laboratorijskom snabdevanju!