Sistem kvaliteta

PROREADY - Sistem kvaliteta i kontrola kvaliteta


Zvanična potvrda za ulazak u svet kvaliteta je sertifikat za međunarodni standard ISO 9001 dobijen 2006. godine

Uvođenjem standarda ISO 14001 i ISO 18001, 2014. godine, dobili smo još jednu potvrdu kvaliteta našeg dugogodišnjeg rada.

Sistem upravljanja kvalitetom se efikasno sprovodi i u proizvodnji i od 2017-te godine, sertifikovani smo i po ISO13485 standardu, za proizvodnju medicinski sredstava.

Kvalitet proizvoda je prioritet naše proizvodnje i postignut je kroz standardizaciju svih faza proizvodnog procesa i testiranjem kvaliteta svake proizvedene serije.

Proizvodne i operativne procedure, zapisi i svi procesi vezani za proizvodnju i kontrolu postavljeni su u skladu sa smernicama dobre proizvođačke prakse (GMP).

ProReady Interna kontrolna laboratorija bavi se kontrolom ulazne sirovine i svake proizvedene serije, praćenjem fizičko-hemijskih i mikrobioloških preformansi, kao i ambijentalnim monitoringom.

Naš tim visoko obrazovanih i iskusnih stručnjaka u kontroli kvaliteta kontroliše i garantuje kvalitet svake proizvedene serije, prateći i primenjujući metode najznačajnijih internacionalnih standarda.


POLITIKA INTEGRISANOG MENADŽMENT SISTEMA

Organizacija ProMedia d.o.o. je definisala politiku integrisanog menadžment sistema (IMS) kojom izražava svoju dugoročnu opredeljenost i usmerenost ka zadovoljenju zahteva klijenata, potreba i očekivanja vlasnika, zaposlenih, isporučioca, poslovnih partnera, društvene zajednice u kojoj posluje i ostalih zainteresovanih strana. Trajno opredeljenje je društveno odgovorno poslovanje uz punu primenu zakona i ostalih propisa, uključujući i zahteve IVDR-a, koji se odnose na bezbednost medicinskog sredstva i korisnika.

Ovako definisanu politiku ProMedia d.o.o. ostvaruje uspostavljanjem, primenom, dokumentovanjem, održavanjem efikasnosti i stalnim poboljšavanjem Integrisanog menadžment sistema koji obuhvata:

 • Sistem upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2015),
 • Sistem upravljanja zaštitom životne sredine (ISO 14001:2015),
 • Sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu (ISO 45001:2018),
 • Sistem upravljanja kvalitetom za medicinske uređajе (ISO 13485:2016).

Ovako definisana politika znači:

 • Trajno opredeljenje i ključni pravac svih aktivnosti u ProMedia d.o.o. je zadovoljstvo kupca i ostalih zainteresovanih strana i bezbednost korisnika.
 • Svi ciljevi ProMedia d.o.o. su u skladu sa ovom politikom.
 • Poslovanje ProMedia d.o.o. se sprovodi po principima društveno odgovornog subjekta uz poštovanje svih zakona i ostalih propisa, poštujući i moralne principe poslovanja, vodeći računa o zadovoljstvu svih zainteresovanih strana: kupaca, vlasnika, zaposlenih, isporučilaca i društva u celini.
 • ProMedia d.o.o. u procesima kontroliše aspekte uticaja na životnu sredinu i bezbednost i zdravlje na radu u skladu sa stepenom njihovog uticaja.
 • Sprovodi stalne aktivnosti na prevenciji mogućih negativnih uticaja na životnu sredinu i na njihovom permanentnom smanjenju kao i obezbeđenja uslova za i bezbedna i zdrava na radna mesta, sprovođenje mera za sprečavanje povreda u vezi sa radom i narušavanja zdravlja.\
 • Strategija stalnog poboljšanja je sadržana u svim aktivnostima.
 • Za ostvarenje ciljeva ProMedia d.o.o. obezbeđuje potrebne resurse – tehničke, kadrovske, finansijske i potrebno znanje.
 • Rukovodstvo je permanentno posvećeno usavršavanju znanja zaposlenih i razvijanje svesti o potrebi i značaju njihovog angažovanja i doprinosa uspešnom funkcionisanju integrisanog sistema kao i konsultovanju i učestvovanju radnika i predstavnika radnika u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
 • Uz izvršenu ocenu rizika kao i njihovim upravljanjem proizvodnja je uspostavljena tako da je prilikom puštanja medicinskih sredstava na tržište, osigurano da su svi proizvodi projektovani i proizvedeni u skladu sa zahtevima IVDR-a, a sve aktivnosti su dokumentovane uz obezbeđenu tehničku dokumentaciju.
 • Uspostavljeni su procesi za praćenje medicinskog sredstva kroz ceo njegov životni vek, prijavljivanje incidenata, korektivne mere i mere bezbednosti na terenu kao i provera njihove efikasnosti, procesi za praćenje i merenje rezultata, analizu podataka i poboljšanje proizvoda u cilju bezbednosti medicinskog sredstva i korisnika.
 • Organizacija je obavezna da svoje marketinške aktivnosti usmeri ka upoznavanju korisnika o zahtevima IVDR-a
 • Zaposleni su upoznati sa politikom IMS i svesni su njenog značaja i obaveze njenog sprovođenja.
 • Rukovodstvo održava, preispituje, koriguje i unapređuje IMS u skladu sa principima društveno odgovornog poslovanja.
 • Politika IMS u ProMedia d.o.o. je dostupna javnosti i periodično se preispituje.