Info

PROIZVODNJA GOTOVIH KRVNIH MIKROBIOLOŠKIH MEDIUMA I KRVNIH SUPLEMENATA

Ako se uzme u obzir da je u pitanju veoma specifičan proizvod životinjskog porekla, serijska proizvodnja pune krvi, kao suplementa u mikrobiologiji je izuzetan izazov. Ovaj proizvod je u in-vitro uslovima krajnje osetljiv na promene uslova čuvanja i podložan kontaminaciji, a njegove osobine u pogledu sastava, broja i stanja ćelija, treba održavati u usko standardizovanim granicama. Kao takva, na žalost,...

PROREADY – VIRUSNI TRANSPORTNI MEDIJUMI I SISTEMI

Početak svake dijagnostike je uzorak, koji je potrebno adekvatno očuvati i transportovati, sa mesta uzorkovanja do trenutka i mesta daljih dijagnostičkih postupaka. Početak COVID pandemije, kao i mnoge druge zemlje, dočekali smo nedovoljno pripremljeni i opremljeni za zaštitu i testiranje stanovništa u toliko velikom obimu. Kako se u suštini bavimo proizvodnjom medijuma, pred ProReady tim se stavio zadatak da u...

Chromogenic UTI Agar Plate

Konvencionalni način detekcije mikroorganizama, iako pouzdan, ima svojih nedostataka u smislu brzine i preciznosti izolacije i diferencijacije, što je ključno kada se radi o patogenim mikroorganizmima. U protekloj deceniji, hromogene podloge su detaljno ispitane i prilagođene tako da su potpuno u korelaciji sa standardnim metodama identifikacije mikroorganizama. Primenom hromogene tehnologije vizuelne identifikacije, značajno se umanjuje mogućnost pogrešne procene i ujedno se...