Info

PROREADY INTERNA LABORATORIJA

Na koji način kontrolišete podloge koje sami pravite? Da li ste se ikada pitali koje sve kontrole stoje iza proizvodnje svake pojedinačne serije jedne podloge? EVO KAKO TO RADIMO U PROREADY-JU... Interna kontrolna laboratorija, tj. kontrola kvaliteta Proready proizvoda otvorena je 2019. godine. Prilagođena je specifičnim potrebama kontrole i razvoja široke palete gotovih mikrobioloških podloga koje se koriste u...

PROIZVODNJA GOTOVIH KRVNIH MIKROBIOLOŠKIH MEDIUMA I KRVNIH SUPLEMENATA

Ako se uzme u obzir da je u pitanju veoma specifičan proizvod životinjskog porekla, serijska proizvodnja pune krvi, kao suplementa u mikrobiologiji je izuzetan izazov. Ovaj proizvod je u in-vitro uslovima krajnje osetljiv na promene uslova čuvanja i podložan kontaminaciji, a njegove osobine u pogledu sastava, broja i stanja ćelija, treba održavati u usko standardizovanim granicama. Kao takva, na žalost,...

PROREADY – VIRUSNI TRANSPORTNI MEDIJUMI I SISTEMI

Početak svake dijagnostike je uzorak, koji je potrebno adekvatno očuvati i transportovati, sa mesta uzorkovanja do trenutka i mesta daljih dijagnostičkih postupaka. Početak COVID pandemije, kao i mnoge druge zemlje, dočekali smo nedovoljno pripremljeni i opremljeni za zaštitu i testiranje stanovništa u toliko velikom obimu. Kako se u suštini bavimo proizvodnjom medijuma, pred ProReady tim se stavio zadatak da u...

Chromogenic UTI Agar Plate

Konvencionalni način detekcije mikroorganizama, iako pouzdan, ima svojih nedostataka u smislu brzine i preciznosti izolacije i diferencijacije, što je ključno kada se radi o patogenim mikroorganizmima. U protekloj deceniji, hromogene podloge su detaljno ispitane i prilagođene tako da su potpuno u korelaciji sa standardnim metodama identifikacije mikroorganizama. Primenom hromogene tehnologije vizuelne identifikacije, značajno se umanjuje mogućnost pogrešne procene i ujedno se...