Monthly Archives - april 2021

Chromogenic UTI Agar Plate

Konvencionalni način detekcije mikroorganizama, iako pouzdan, ima svojih nedostataka u smislu brzine i preciznosti izolacije i diferencijacije, što je ključno kada se radi o patogenim mikroorganizmima. U protekloj deceniji, hromogene podloge su detaljno ispitane i prilagođene tako da su potpuno u korelaciji sa standardnim metodama identifikacije mikroorganizama. Primenom hromogene tehnologije vizuelne identifikacije, značajno se umanjuje mogućnost pogrešne procene i ujedno se znatno...