Listeria Oxford Agar Plate

Podloga se preporučuje za izolaciju Listeria vrsta iz patoloških uzoraka.

SKU: PRM1145 Oznaka:

  Katarina Karastanković Frenc
  Specijalista prodaje
  Sales Specialist
  +381 64 821 6411
  +381 23 580 340 (105)
  +381 23 580 722

  Reset

  SL SKU Product Title Description
  1
  PRM043
  Baird Parker Agar Plate
  Preporučuje se za izolaciju i enumeraciju koagulaza pozitivnih bakterija roda Staphylococcus iz hrane i drugih uzoraka
  2
  PRM493I
  Bile Esculin Azide Agar Plate
  Podloga za selektivnu izolaciju i identifikaciju fekalnih streptokoka
  3
  PRM016
  Brilliant Green Agar Plate
  Brilijant zeleni agar (modifikovani) se preporučuje za selektivnu izolaciju Salmonella vrsta, osim Salmonella Typhi
  4
  PRM1494I
  Buffered Peptone Water
  Podloga za predobogaćenje oštećenih Salmonella vrsta iz uzoraka hrane pre selektivnog obogaćenja i izolacije.
  5
  PRM994
  Campylobacter Agar Plate
  Podloga za selektivnu izolaciju Campylobacter vrsta iz uzoraka fecesa, hrane i drugih uzoraka
  6
  PRM024
  Cetrimide Agar Plate
  Podloga za selektivnu izolaciju Pseudomonas aeruginosa iz kliničkih uzoraka
  7
  PRM103
  Chocolate Agar Plate
  Podloga za izolaciju Neisseria gonorrhoeae iz hronične i akutne gonokokne infekcije
  8
  PRM103B
  Chocolate Bacitracin Agar Plate
  Podloga za izolaciju Haemophilus vrsta iz različitih kliničkih uzoraka.
  9
  PRM1297A
  Chromogenic Candida Agar Plate
  Za brzu izolaciju i diferencijaciju Candida vrsta iz mešane kulture.
  10
  PRM1991I
  Chromogenic Coliform Agar Plate (CCA)
  Podloga se preporučuje za određivanje Escerichia coli i koliforma u uzorcima vode.
  11
  PRM1840
  Chromogenic Strep B Selective Agar Plate
  Podloga je preporučena za selektivnu izolaciju Streptokoka grupe B
  12
  PRM1418
  Chromogenic UTI Agar Plate
  Podloga za identifikaciju, diferencijaciju i potvrdu enteričnih bakterija iz uzoraka kao što je urin, koji mogu da sadrže veliki broj Proteus vrsta, kao i potencijalno patogene Gram-pozitivne organizme
  13
  PRM144B
  Columbia 5% Sheep Blood Agar Plate
  Podloga za izolaciju i kultivaciju visoko zahtevnih mikroorganizama
  14
  PRM188
  Dermatophyte Test Medium (D.T.M.) Agar Plate
  Podloga za selektivnu izolaciju dermatofita
  15
  PRM1129
  Dichloran Glycerol Medium Agar Plate
  Podloga za selektivnu izolaciju kserofilnih plesni iz uzoraka hrane
  16
  PRM1881
  Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol Agar Plate
  Podloga za selektivnu izolaciju i identifikaciju gljivica-kvasaca i plesni u pokvarenoj hrani.
  17
  PRM029
  Endo Agar Plate
  Selektivna podloga koja se preporučuje za potvrdu pretpostavke prisustva koliformnih bakterija
  18
  PRM430
  Fluid Thioglycollate Medium
  Podloga za selektivnu izolaciju gonococci iz patoloških uzoraka
  19
  PRM430
  Fluid Thioglycollate Medium
  Podloga za kultivaciju anaeroba, mikroaerofila i aerobnih mikroorganizama, a preporučuje se i za testove sterilnosti
  20
  PRM2062I
  HiCrome Cronobacter Isolation Agar (CCI Agar)
  Podloga se preporučuje za izolaciju i identifikaciju Cronobacter sakazakii u uzorcima hrane
  1 2 3
  SKU Medijum Pakovanje
  PRM1145M40 Petri posuda ø55 40 kom
  PRM1145V60 Petri posuda ø90 60 kom
  PRM1145V20 Petri posuda ø90 20 kom
  PRM1145V240 Petri posuda ø90 240 kom