Proizvodi sa CE-IVD oznakom


11223344
1
PRM043
Baird Parker Agar Plate
Preporučuje se za izolaciju i enumeraciju koagulaza pozitivnih bakterija roda Staphylococcus iz hrane i drugih uzoraka
2
PRM493
Bile Esculin Agar Plate
Podloga za selektivnu izolaciju i identifikaciju fekalnih streptokoka
3
PRM211
Brain Heart Infusion Agar Plate
Podloga za kultivaciju zahtevnih patogenih bakterija, kvasaca i plesni
4
PRM210
Brain Heart Infusion Broth
Podloga namenjena za umnožavanje zahtevnih patogenih koka (cocci) i drugih mikroorganizama koji su blisko povezani sa radom na krvnim kulturama i pridruženim patološkim ispitivanjima
5
PRM074
Brucella Agar Plate
Podloga za obogaćivanje, izolaciju i kultivaciju vrste Brucella iz kliničkih uzoraka
6
PRM994
Campylobacter Agar Plate
Podloga za selektivnu izolaciju Campylobacter vrsta iz uzoraka fecesa, hrane i drugih uzoraka
7
PRM887
Campylobacter CCDA Agar Plate
Podloga za selektivnu izolaciju i diferencijaciju Campylobacter vrsta
8
PRM994B
Campylobacter Skirrow Agar Plate
Podloga za selektivnu izolaciju Campylobacter vrsta iz uzoraka fecesa, hrane i drugih uzoraka
9
PRM024
Cetrimide Agar Plate
Podloga za selektivnu izolaciju Pseudomonas aeruginosa iz kliničkih uzoraka
10
PRM103
Chocolate Agar Plate
Podloga za izolaciju Neisseria gonorrhoeae iz hronične i akutne gonokokne infekcije
11
PRM103B
Chocolate Bacitracin Agar Plate
Podloga za izolaciju Haemophilus vrsta iz različitih kliničkih uzoraka
12
PRM1297A
Chromogenic Candida Agar Plate
Za brzu izolaciju i diferencijaciju Candida vrsta iz mešane kulture.
13
PRM1574
Chromogenic EC O157:H7 Selective Agar Plate
Podloga za izolaciju i diferencijaciju Escherichia coli O157:H7
14
PRM1829
Chromogenic ESBL Agar Plate
Podloga za selektivnu izolaciju beta-laktamaza produkujućih Enterobacteriaeceae proširenog spektra
15
PRM1831
Chromogenic KPC Agar Plate
Podloga za detekciju Gram-negativnih bakterija sa smanjenom osetljivošću na karbapeneme
16
PRM1674
Chromogenic MeReSa Agar Plate
Podloga za izolaciju i selektivnu identifikaciju meticilin rezistentnog Staphylococcus aureus (MRSA) iz kliničkih uzoraka
17
PRM1974
Chromogenic Rapid MRSA Agar Plate
Podloga za brzu izolaciju i identifikaciju meticilin rezistentnog Staphylococcus aureus (MRSA)
18
PRM1393
Chromogenic Salmonella Agar Plate
Podloga za identifikaciju i diferencijaciju Salmonella spp. od bliskih vrsta kao što su Citrobacter spp. iz vode i kliničkih uzoraka
19
PRM1931
Chromogenic Staph Selective Agar Plate
Podloga za izolaciju i enumeraciju Staphylococcus aureus
20
PRM1840
Chromogenic Strep B Selective Agar Plate
Podloga je preporučena za selektivnu izolaciju Streptokoka grupe B
1 2 3 4
close

Registrujte se da bi smo vas obaveštavali o najnovijim informacijama i akcijama.