Proizvodi sa CE-IVD oznakom

11 22 33 44
1
PRM043
Baird Parker Agar Plate
Preporučuje se za izolaciju i enumeraciju koagulaza pozitivnih bakterija roda Staphylococcus iz hrane i drugih uzoraka
2
PRM493I
Bile Esculin Azide Agar Plate
Podloga za selektivnu izolaciju i identifikaciju fekalnih streptokoka
3
PRM016
Brilliant Green Agar Plate
Brilijant zeleni agar (modifikovani) se preporučuje za selektivnu izolaciju Salmonella vrsta, osim Salmonella Typhi
4
PRM1494I
Buffered Peptone Water
Podloga za predobogaćenje oštećenih Salmonella vrsta iz uzoraka hrane pre selektivnog obogaćenja i izolacije.
5
PRM994
Campylobacter Agar Plate
Podloga za selektivnu izolaciju Campylobacter vrsta iz uzoraka fecesa, hrane i drugih uzoraka
6
PRM024
Cetrimide Agar Plate
Podloga za selektivnu izolaciju Pseudomonas aeruginosa iz kliničkih uzoraka
7
PRM103
Chocolate Agar Plate
Podloga za izolaciju Neisseria gonorrhoeae iz hronične i akutne gonokokne infekcije
8
PRM103B
Chocolate Bacitracin Agar Plate
Podloga za izolaciju Haemophilus vrsta iz različitih kliničkih uzoraka.
9
PRM1297A
Chromogenic Candida Agar Plate
Za brzu izolaciju i diferencijaciju Candida vrsta iz mešane kulture.
10
PRM1991I
Chromogenic Coliform Agar Plate (CCA)
Podloga se preporučuje za određivanje Escerichia coli i koliforma u uzorcima vode.
11
PRM1840
Chromogenic Strep B Selective Agar Plate
Podloga je preporučena za selektivnu izolaciju Streptokoka grupe B
12
PRM1418
Chromogenic UTI Agar Plate
Podloga za identifikaciju, diferencijaciju i potvrdu enteričnih bakterija iz uzoraka kao što je urin, koji mogu da sadrže veliki broj Proteus vrsta, kao i potencijalno patogene Gram-pozitivne organizme
13
PRM144B
Columbia 5% Sheep Blood Agar Plate
Podloga za izolaciju i kultivaciju visoko zahtevnih mikroorganizama
14
PRM188
Dermatophyte Test Medium (D.T.M.) Agar Plate
Podloga za selektivnu izolaciju dermatofita
15
PRM1129
Dichloran Glycerol Medium Agar Plate
Podloga za selektivnu izolaciju kserofilnih plesni iz uzoraka hrane
16
PRM1881
Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol Agar Plate
Podloga za selektivnu izolaciju i identifikaciju gljivica-kvasaca i plesni u pokvarenoj hrani.
17
PRM029
Endo Agar Plate
Selektivna podloga koja se preporučuje za potvrdu pretpostavke prisustva koliformnih bakterija
18
PRM430
Fluid Thioglycollate Medium
Podloga za selektivnu izolaciju gonococci iz patoloških uzoraka
19
PRM2062I
HiCrome Cronobacter Isolation Agar (CCI Agar)
Podloga se preporučuje za izolaciju i identifikaciju Cronobacter sakazakii u uzorcima hrane
20
PRV081
HiVeg MacConkey Agar Plate
Podloga za izolaciju i oporavak Enterobacteriaceae i odgovarajućih enteričnih Gram-negativnih bacila
1 2 3